Ανακοίνωση-εργασία-Βιοστατιστική_1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

(Ε.Σ.Ι.)

      Σολωμού 5, Αθήνα 106 83                                       Τηλ.(fax): 210-3303909

      E-mall: esi-stat@hol.gr                                                  www.esi-stat.gr

 

 

                                                                                                Αθήνα 22/6/2018

 

Αγαπητά μέλη,

Προωθούμε για ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται την περιγραφή (αγγελία) μιας κενής θέσης απασχολήσεως βιοστατιστικού στην Αθήνα, με την ευχή κάποιο μέλος μας να τακτοποιηθεί επαγγελματικά.

 

Με εκτίμηση,
Η Γραμματεία του ΕΣΙ

 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr