Αυτονομία του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) είναι η επιστημονική εταιρεία των Ελλήνων Στατιστικών. Σπάνια παρεμβαίνει στα δημόσια δρώμενα ασχολούμενο κυρίως με τις επιστημονικές του δραστηριότητες. Η παρέμβαση του αυτή δεν αποτελεί κριτική του όλου πλαισίου του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, για τη συνένωση Πανεπιστημιακών μονάδων.

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ι. συνήλθε εκτάκτως την 4η Μαρτίου 2013 και συζήτησε το αίτημα του Τμήματος ΣΑΧΜ προς το Ε.Σ.Ι., σχετικό με την διατήρηση της αυτονομίας του εν λόγω Τμήματος, στα πλαίσια του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση υποστήριξης της διατήρησης της αυτονομίας του ΣΑΧΜ επειδή μια τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε στην συρρίκνωση και υποβάθμιση της Επιστήμης της Στατιστικής στην Ελλάδα.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΣΙ                                                                                      Η Γραμματέας του ΕΣΙ

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης                                                                            Μαλβίνα Βαμβακάρη

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών                                              Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

                                                                                                                      & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr